Resultaten
internationaal

Penergetic b en penergetic p kunnen solo of gecombineerd toegepast worden.
Hieronder staat een overzicht van de toepassingsmomenten en doseringen per gewas. 

Groei van Trichoderma mycelium

Netto opbrengst Fusarium 1e klasse peen