Het bewijs dat penergetic werkt

Dat een product in andere landen werkt, wil nog niet zeggen dat het ook in de hoogproductieve Nederlandse land- en tuinbouw effecten laat zien. Daarom hebben we in 2021 en 2022 proeven in diverse teelten opgezet om te bekijken of en hoe het effect van penergetic b en penergetic p zich in Nederland toont.

Aardappelen

2x frites aardappelen
2x consumptieteelt

Aardbeien

1x opkweek/trayplanten
2x productieteelt op substraat

Koolgewassen

1x rode kool
vermeerderingsteelt

Pitvruchten

1x opkweek peren + 1e productiejaar
1x bioperen

Wortel- en knolgewassen

1x B-peen

Internationaal

Compilatie van diverse
internationale resultaten.

Binnenkort beschikbaar

De zoektocht naar 'bewijs' zal ook in 2023 worden voortgezet met proeven in diverse gewassen.