Resultaten in bladgroente

Sla (HAS studie 2021)

  • lab/kasstudie HAS Venlo
  • ijsbergsla opkweek
  • penergetic b en penergetic p toepassingen
  • snellere wortelontwikkeling
  • meer haarwortels en diepere beworteling
  • sneller/meer/grotere bladeren
  • meer gewicht (biomassa bovengronds)
Logo HAS

Onbehandeld

penergetic b

penergetic p

Conclusie:

  • Penergetic b had in vergelijking tot de controle een duidelijk positief effect op de directionele groei van de stengel, de wortelgroei, aantal bladeren, gewichtstoename, de grootte van het grootste blad en het organisch stofgehalte van de kropsla zaailingen en de bodem ervan. Deze biostimulant had bij de glas-sla stekjes in vergelijking tot de controle een positief effect op de wortelgroei en het grootste bladoppervlak. De resultaten komen overeen met de verwachting dat de penergetic b zou zorgen voor een hoger organisch stofgehalte en ook zou zorgen voor een grotere wortellengte.
  • Penergetic p had in vergelijking met de controle een duidelijk waarneembaar positief effect op de wortelgroei, de directionele groei van de stengel, het aantal bladeren, het gewicht en grootste bladoppervlak bij de kropsla zaailingen (Lactuca sativa var. Capitata). Penergetic p had ook een significant positief effect op de lengte van stengel, wortelgroei, het gewicht en had invloed van het grootste blad van de glas-sla stekjes (Lactuca sativa Type onbekend). Uit deze gegevens is te concluderen dat penergetic p daadwerkelijk een effect heeft gehad op de planten. Dit komt overeen met de verwachting dat penergetic p een waarneembaar betere wortelgroei, meer bladeren en een groter bladoppervlak zouden hebben in vergelijking met de controle.
  • Daarnaast zijn positieve effecten waargenomen op de planten die aanvullend op penergetic b ook penergetic p toegediend hadden gekregen