Met de impuls van de natuur

Een gezonde, vruchtbare en actieve bodem en een vitale plant zijn de basis voor een productieve teelt. De bodem voorziet planten van het voor een gezonde groei benodigde vocht en voedingsstoffen. De plant zorgt voor opname via een uitgebreid wortelstelsel en zet dit om in eiwitten, koolhydraten en suikers.

Alle macro-, micro- en sporenelementen hebben ieder hun eigen specifieke elektromagnetische frequentie. De activiteit van biologisch leven en natuurlijke processen wordt door deze frequenties beïnvloed en aangestuurd. Ze zijn essentieel voor een gezond bodemleven en voor efficiënt werkende biologische processen in de plant.

Het is nu mogelijk om bodemleven en plantprocessen te beïnvloeden door gericht toepassen van deze frequenties. Dit heet ELEKTROMAGNETISCHE BIOSTIMULATIE. Met de komst van de penergetic producten is het mogelijk om dit toe te passen in de land- en tuinbouw. Dit kan zowel in biologische als in gangbare en geïntegreerde teelten. 

Telen met de impuls van de natuur
Om elektromagnetische biostimulatie in een teelt te kunnen toepassen, zijn penergetic b (voor de bodem) en penergetic p (voor de plant) ontwikkeld. De elektromagnetische frequenties in beide producten zijn aangebracht op de draagstof melasse. Met dit concept wordt het mogelijk om te 'telen met de impuls van de natuur'!

  • Stimuleert wortelgroei en bodemleven.
  • Toegepast als bodemtoepassing.
  • Op iedere grondsoort in ieder gewas.
  • Hoeft NIET te worden ingewerkt. 
  • Stimuleert biologische processen in de plant.
  • Verhoogt de interactie plant - bodemleven.
  • Volvelds toegepast.
  • In ieder denkbaar gewas. 

Beide systemen versterken elkaar

Het opvolgend toepassen van penergetic b en penergetic p zorgt voor een gezonde weerbare bodem en een vitale weerbare plant. Dit verhoogt de productiviteit van de plant en resulteert in een renderende oogst.

Bewijs dat penergetic werkt 

Er zijn vele resultaten uit het buitenland beschikbaar. Wij vonden bewijs dat het ook in Nederland werkt.