Resultaten in appel/peer
Peren Buurmalen 2021 (jaar 1)
 • proef in jonge perenaanplant in Buurmalen (1e jaar)
 • penergetic b (2 l/ha, 10 dagen vóór het planten)
  + penergetic p (3x 300 ml/ha)
 • proef uitgevoerd door asperico
 • geeft meer en veel langere scheuten en veel meer bloemknoppen (waarneming 25/11 en 6/12)
 • N.B. in 2021 is ook na-oogst (2 l/ha) penergetic b toegepast t.b.v. seizoen/oogst 2022
   

Toepassingen jaar 1

28 april

2 l/ha penergetic b

9 juni

300 ml/ha penergetic p

2 juli

300 ml/ha penergetic p

8 juli

300 ml/ha penergetic p

24 sept

2 l/ha penergetic b

Boomontwikkeling perenproef Buurmalen 2021 (jaar 1)

Peren Buurmalen 2022 (jaar 2)
 • proef in jonge perenaanplant in Buurmalen (2e jaar)
 • Vervolg op perenproef Buurmalen 2021 (zelfde perceel/zelfde bomen)
 • proef uitgevoerd door asperico
 • penergetic b (2 l/ha)
  + penergetic p (4x 300 ml/ha)
 • + 7,1% meer peren
 • + 5,8% meer kg per hectare
 • + 13,5% (bruto) financiële meeropbrengst o.b.v. de marktprijs najaar 2022
 • N.B. in 2022 is ook na-oogst penergetic b (2 l/ha)  toegepast t.b.v. seizoen/oogst 2023
   

Toepassingen jaar 2

15 april

2 l/ha penergetic b

28 april

300 ml/ha penergetic p

12 mei

300 ml/ha penergetic p

25 mei

300 ml/ha penergetic p

13 juni

300 ml/ha penergetic p

Perenproef Buurmalen 2022 (jaar 2)
financiële opbrengst per maat per 24 bomen

Perenproef Buurmalen 2022 (jaar 2) relatieve opbrengst

Bioperen 2021 (Randwijk)
 • jonge perenaanplant (biologische teelt)
 • locatie: Randwijk
 • uitgevoerd door Proeftuin Randwijk
 • ras: Conference
 • door koude en natte april en mei maand 2021 omstandigheden voor de zetting slecht
 • bovendien hagelbuien gehad, waardoor schade aan blad en vruchten ontstond. De rui was veel sterker dan normaal
 • penergetic b (2 l/ha op 29 april)
  + penergetic p (4x 300 ml/ha)
 • + 21,6% meeropbrengst (+ 5.163 kg/ha)
 • vooral duurdere maten 65-85 mm
 • + 20,9% financiële meeropbrengst

Opbrengst bioperen 2021 (Randwijk)

Bioperen 2021 (Randwijk) maatsortering - x 1.000 kg/ha